Ενημέρωση στα μέλη και στις φίλες του ΣΕΓΘ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Οι δυο νέες διαδικτυακές ομάδες, η ομάδα της Σωστής Διατροφής, και η η ομάδα της Νοηματικής Ενδυνάμωσης, έχουν ξεκινήσει τις συνεδρίες τους. Μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ομάδες αυτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα μέλη του ΔΣ του ΣΕΓΘ.