Ιστορικό

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Ιδρύθηκε στην πόλη μας το έτος 1948, από τις πρώτες επιστήμονες γυναίκες  που απεφοίτησαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κύριος στόχος του συνδέσμου ήταν η κατοχύρωση της νομοθετικής ισοτιμίας των δύο φύλλων και η εξύψωση της Ελληνίδας.

Στη μακρόχρονη πορεία του ο Σύνδεσμος ανέπτυξε εξαιρετική δράση και συνέβαλε στην κατάκτηση βασικών δικαιωμάτων της γυναίκας και έγινε ένας αξιόλογος κοινωνικός παράγοντας στην πόλη μας με πανελλαδική απήχηση.

Ο Σύνδεσμος συνεχίζοντας σήμερα την μακρόχρονη πορεία του με ευρύτερους στόχους, παράλληλα με την πλήρη κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και μορφωτική εξύψωση της γυναίκας και την ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη της ισοτιμίας των δύο φύλλων, έχει θέσει σαν στόχο του και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων και της επικοινωνίας, το σεβασμό του συνανθρώπου, την ελεύθερη ανάπτυξη και διακίνηση των ιδεών και της σκέψης, τη συμβολή στην επιμόρφωση, ψυχαγωγία, άθληση και γενικά την ηθική και πνευματική εξύψωση του ατόμου.

Μέρος των δραστηριοτήτων του συνδέσμου σήμερα είναι, οι ημερίδες, οι διαλέξεις, οι εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, το τμήμα παραδοσιακών χορών και χορωδίας, καθώς και  επισκέψεις σε Δημοτικά  σχολεία παραμεθορίων περιοχών,  για διανομή βιβλίων και παιχνιδιών.