Γενική Συνέλευση των Μελών του Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης

Γενική Συνέλευση των Μελών του Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης, διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής του Ζoom.

Μετά την αρίθμηση των μελών υπήρξε απαρτία, καθ’ ότι το 1/3 των μελών ήταν ταμειακώς τακτοποιημένα και έγινε η εκλογή του προεδρείου.
Πρόεδρος της ετήσιας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης εξελέγη η κ. Μαρούλα Δοϊτσίνη, και κατόπιν τούτου, έγινε ο χαιρετισμός και ο απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2023 από την πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ελένη Τσουρέκα.
Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός, και ο ισολογισμός χρήσης 2023 και ο προϋπολογισμός έτους 2024 από την Ταμία του Δ.Σ. ΣΕΓΘ κ. Βίκυ Γεωργιάδου και την βοηθό Ταμία του Δ.Σ ΣΕΓΘ κ. Φωτούλα Ξενάκη.

Η έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής έγινε από την κ. Τίνα Μαράγκα μέλος του ΣΕΓΘ, και
κατόπιν η Πρόεδρος προχώρησε σε ανακοινώσεις.

Η Γενική Σενέλευση ολοκληρώθηκε με τις ευχαριστίες και τις ευχές της Προέδρου για Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου που συμμετείχαν στην Συνέλευση.