Χορωδία 2015-2016

Το τμήμα χορωδίας του ΣΕΓΘ συνεχίζεται για την χρονιά 2015-2016 κάθε Δευτέρα 5-6 μ.μ. σε αίθουσα της ΧΑΝΘ και αρχίζει από 12/10/2015.

Πληροφορίες

  1. Πέπη Αμασόγλου – Γεν. Γραμματέας, 6948509137
  2. Φωτούλα Ξενάκη – Μέλος, 6944838811