Χορωδία 2014-2015

Λειτουργεί τμήμα χορωδίας σε αίθουσα της ΧΑΝΘ κάθε Δευτέρα από ώρα 7.30 – 8.30 μμ.

Για κάθε σχετική πληροφορία τηλεφωνείτε στα

  1. 6948509137 – Αμασόγλου Πέπη, Γεν. Γραμματέας
  2. 6944838811  – Ξενάκη Φωτούλα, Μέλος