Χορευτικό 2014-2015

Λειτουργεί χορευτικό τμήμα στην αίθουσα της ΧΑΝΘ με παραδοσιακούς χορούς, κάθε Δευτέρα από ώρα 6.00 – 7.30 μμ.

Για κάθε σχετική πληροφορία τηλεφωνείτε στα

  1. 6970380396 – Μπιλιώνη Κική, Πρόεδρος του ΣΕΓΘ
  2. 6972391025 – Κοντονικόλα Τούλα, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΘ