Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Ελένη Μανδρίνου Τσουρέκα
Πρόεδρος
6942 996367

Φανή Ρίζου
Αντιπρόεδρος
6945 244486

Κική Μπιλιώνη
Γεν. Γραμματέας
6970 380396

Άσπα Παπανικολάου
Ειδ. Γραμματέας
6976 188334

Βίκη Γεωργιάδου
Ταμίας
6934 669364

Φωτούλα Ξενάκη
Βοηθός Ταμία
6944 838811

Δήμητρα Ζιώγα
6947 264936

Βίκυ Παπαζώη
6978 000768

Πέπη Μπαλκουρανίδου Πετρίδου
6945 428348