Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Θεσσαλονίκη, 08/01/2020 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 21/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Mediterrane, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα παρακάτω. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  • Εκλογή προεδρείου για τη Γενική Συνέλευση 
  • Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2019 
  • Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός χρήσης 2019 
  • Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το ίδιο έτος 
  • Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη
  • Προϋπολογισμός έτους 2020 και πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
  • Προτάσεις – Ανακοινώσεις 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.00 μ.μ της ίδιας ημέρας. 

Μετά το πέρας των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας, που θα συνοδεύεται από καφέ, εδέσματα, ευχές για υγεία όλων και ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου μας. 

Τιμή συμμετοχής 15 ευρώ. 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

Λένα Τσουρέκα Τούλα Κοντονικόλα