Πρόσκληση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 23/01/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 6,30 μ.μ. στην αίθουσα του καφέ La Place Mignonne, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα παρακάτω:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή προεδρείου για τη Γ.Σ.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2017
  3. Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός χρήσης 2017
  4. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το ίδιο έτος
  5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη
  6. Προυπολογισμός έτους 2018 και πρόγραμμα δραστηριοτήτων
  7. Διαγραφή μελών του Συνδέσμου, λόγω μη καταβολής των συνδρομών δύο {2} ετών και πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του καταστατικού
  8. Προτάσεις – Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Μετά το πέρας των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας ,που θα συνοδεύεται από μουσική, φαγητό και ευχές για υγεία όλων και ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου μας.

Τιμή συμμετοχής 15 ευρώ.

Η Πρόεδρος, Κική Μπιλιώνη

Η Γ. Γραμματέας, Λένα Τσουρέκα