Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2022

Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης
Βενιζέλου 3
54624
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 20/02/2022

 

Πρόσκληση

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του ΣΕΓΘ, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 ώρα 7 το απόγευμα διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής του Zoom.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

    1. Εκλογή Προεδρείου για την Γενική Συνέλευση
  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2021
  2. Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός χρήσης 2021
  3. Έκθεση εξελεγκτική επιτροπής για το 2021
  4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  5. Προϋπολογισμός έτους 2022 και πρόγραμμα δραστηριοτήτων
  6. Αναβολή των εκλογών του ΣΕΓΘ για ανάδειξη νέου Δ.Σ., μετά από απόφαση του Δ.Σ., και μετάθεση ημερομηνίας της διεξαγωγής τους, λόγω των συνθηκών της πανδημίας του Covid.
  7. Προτάσεις από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και ανακοινώσεις από την πρόεδρο του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεσαι σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 μ.μ. την ίδια μέρα.

Πριν την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα προηγηθεί η ομιλία της συγγραφέως κυρίας Τζένης Μανάκης για την γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                       Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΤΣΟΥΡΕΚΑ                                                 ΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ