Πρόσκληση για Ετήσια Τακτική Συνέλευση 2017 και Κοπή Βασιλόπιτας

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης, σας καλεί στην κοπή της βασιλόπιτας και την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη  10η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18,00 μμ στο ΚΑΦΕ  La Place Mignonne (Λα Πλας Μινιόν) , με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.- Εκλογή προεδρείου για την ΓΣ

2.- Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2016.

3.- Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός χρήσης 2016

4.- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το ίδιο έτος

5.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του Ελεγκτικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

6.- Προϋπολογισμός 2017  και πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

7.- Προτάσεις – ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών

 

Κοπή Βασιλόπιτας

Μετά το πέρας των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, ακολουθεί η κοπή της βασιλόπιτας με τιμή συμμετοχής 10 ευρώ.

Η Πρόεδρος –  Κική Μπιλιώνη

Η Γ. Γραμματέας – Πέπη Αμασόγλου