Πρόγραμμα εκδρομής “Γύρος Σικελίας – Ελληνόφωνα χωριά”