Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2023

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Ζoom .
Μετά την αρίθμηση των μελών υπήρξε απαρτία, το 1/3 των μελών ήταν ταμειακώς τακτοποιημένα και έγινε η εκλογή προεδρείου. Πρόεδρος της ετήσιας Τακτικής Γεν. Συνέλευσης εξελέγη η κ. Μαρούλα Δοϊτσίνη, και κατόπιν τούτου, έγινε ο χαιρετισμός και απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2022 από την πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ελένη Μανδρίνου Τσουρέκα.
Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός, ο ισολογισμός χρήσης 2022 και ο προϋπολογισμός έτους 2023 από την Ταμία του Δ.Σ. ΣΕΓΘ κ. Βίκυ Γεωργιάδου και την βοηθό Ταμία του ΔΣ ΣΕΓΘ κ. Φωτούλα Ξενάκη.
Η έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής έγινε από την κ. Τίνα Μαράγκα μέλος του ΣΕΓΘ.
Ακολούθησαν διάφορες προτάσεις από τα μέλη της Γεν. Συνέλευσης προς το Δ.Σ. του ΣΕΓΘ και κατόπιν η Πρόεδρος προχώρησε σε ανακοινώσεις.
Η Γενική Σενέλευση ολοκληρώθηκε με τις ευχές της Προέδρου για Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου που συμμετείχαν στην Συνέλευση.