Ενημέρωση στα μέλη του ΣΕΓΘ, της λέσχης ανάγνωσης: