Εισιτήρια για “Το Τίμημα”

Τα εισιτήρια της παράστασης “Το Τίμημα” στο Αριστοτέλειο υπάρχουν στο ταμείο του θεάτρου και τα μέλη πρέπει να τα παραλάβουν μέχρι την Κυριακή 17 Μαρτίου.