Διεύθυνση

Σύνδεσμος Επιστημόνων Γυναικών Θεσσαλονίκης
Βενιζέλου 3
ΤΚ 54624
Θεσσαλονίκη