Διάλεξη: “Η συμπεριφορά του ποδιού στο χορό”

Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2015 με θέμα “Η συμπεριφορά του ποδιού στο χορό” και αναπτύχθηκε από τον χειρούργο ορθοπεδικό Π. Συμεωνίδη, ικανοποίησε όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας καθ’ όσον, όπως είναι γνωστό, λειτουργεί χορευτικό τμήμα στο Σύνδεσμό μας και το θέμα ήταν άκρως ενδιαφέρον.