Γενική Συνεύλευση Συνδέσμου

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και 11 π.μ. στο Ξενοδοχείο MADRINO σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και με θέματα ημερησίας Διάταξης.

  1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης
  2. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2015
  3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2015, έγκριση
  4. Απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015
  5. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
  6. Απόφαση για διαγραφή μελών του Συνδέσμου, λόγω μη καταβολής συνδρομών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.6 του καταστατικού.
  7. Προτάσεις, ανακοινώσεις
  8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2016 -2019

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει στις 12.00 της ίδιας ημέρας. Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν στο νέο Δ.Σ. να το δηλώσουν στις κυρίες Βασιλική Μπιλιώνη (2310 923564) και Πέπη Αμασόλγου (2310 678383).
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο