Αναστολή παραδοσιακών χορών

Τα μαθήματα των παραδοσιακών χορών του ΣΕΓΘ στη ΧΑΝΘ, αναστέλλονται μέχρι το τέλος του Μαρτιου. Οσα μέλη του ΣΕΓΘ ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τα μαθήματα, μπορούν να πηγαίνουν την επόμενη ώρα, 19.00 – 20.30μμ