Αναστολή συναντήσεων της Ομάδας Αυτογνωσίας και Πλεξίματος