Ανανεωμένο πρόγραμμα της εκδρομής για «Γύρος Σικελίας – Ελληνόφωνα χωριά»