Ανακοίνωση του προγράμματος της εκδρομής στην Βαρκελώνη