Ανακοίνωση για τις αρχαιρεσίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας αποφάσισε, για να μη ταλαιπωρήσει τα μέλη του κατά τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν στις 7/4/2019 ημέρα Κυριακή ,να τροποποιήσει τη χρονική διάρκεια της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης σε λιγότερο χρόνο, δηλαδή από ώρα 11 π.μ. μέχρι 13 μ.μ . και σε περίπτωση μη απαρτίας από 12 π.μ. μέχρι 14.μ.μ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο