Ανακοίνωση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΣΕΓΘ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κομνηνών 28
54624
Θεσσαλονίκη

 

Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη του ΣΕΓΘ, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20/06/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ., στην αίθουσα του καφέ του Βασιλικού Θεάτρου, επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, για την έγκριση της Τροποποίησης του υπάρχοντος υπ’ αρίθμ. 4183/96 Καταστατικού από τα μέλη, κατόπιν πρότασης του ΔΣ.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του ισχύοντος Καταστατικού, το οποίο προήλθε από το υπ’ αρίθμ. 1265/48, και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρίθμ. 655/52 και 45/75 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, και με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  • Εκλογή Προεδρείου για την Γενική Συνέλευση
  • Τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του υπάρχοντος υπ’ αρίθμ. 4183/96 Καταστατικού

 

Η Τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ισχύοντος Καταστατικού, και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών με απαρτία των 1/2 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 8.00 μ.μ., την ίδια ημέρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΤΣΟΥΡΕΚΑ

Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΛΙΩΝΗ