Έναρξη Ομάδας Αυτογνωσίας για νέες μητέρες

Ομάδα Αυτογνωσίας για Νέες Μητέρες
Συντονίστρια: κα Μαρίνα Γρηγοριάδου (Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Συστημικής προσέγγισης)
Οι συναντήσεις της ομάδας θα κάνουν έναρξη τον Νοέμβριο και θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom.